Deelnemersregelement

 Deelnemer 

 • Waar in het reglement wordt gesproken over ‘deelnemer’, wordt de school bedoeld en met ‘deelnemers’ worden de deelnemende leerlingen bedoeld. 
 • Deelname aan Wandelen voor Water is uitsluitend voor basisscholen; 
 • Wandelen voor Water is een project powered by Simavi. Fondsen die geworven worden met het evenement zijn uitsluitend bestemd voor de water en sanitatie projecten wereldwijd. 

 Deelname  

 • Deelname aan Wandelen voor Water is alleen mogelijk wanneer de school zich via de website heeft aangemeld; 
 • Deelname aan Wandelen voor Water geschiedt op eigen risico; 
 • Deelname aan de Wandelen voor Water vereist een normale gezondheid; 
 • Na aanmelding kan een maand voor de loop kosteloos worden geannuleerd. Daarna zal er € 150 euro per school in rekening worden gebracht. 

Wandeling  

 • De deelnemer kan deelnemen aan een georganiseerde wandeling in de buurt of op eigen gelegenheid;  
 • Wandelen voor Water is geen wedstrijd. Te allen tijde geldt daarom de wegenverkeerswet. Instructies van gezagsdragers en organisatie moeten opgevolgd worden;
 • Hou de wandelroute schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien; 

Rechten  

 • De gegevens van de deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door de organisatie gebruikt om met de deelnemer te communiceren over de Wandelen voor Water; 
 • De deelnemer gaat akkoord met openbare vermelding van de opbrengst en deelnemersaantallen op internet; 
 • Deelnemers zullen door de organisatie niet herkenbaar in beeld worden gebracht; 
 • Deelnemers ontvangen geen vergoeding voor het beeldmateriaal; 
 • Het is niet toegestaan om tijdens het event beelden voor commerciële doeleinden te maken, zonder in het bezit te zijn van de daarvoor schriftelijke toestemming van de ouders en/of verzorgers van de leerlingen en Simavi. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld verkoop van gemaakte beelden aan derden. 

Aansprakelijkheid 

 • Alle deelnemers doen mee met Wandelen voor Water op eigen risico; 
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blijvende schade als gevolg van ongevallen voorafgaand, tijdens of na afloop van de tocht. Hieronder verstaan we elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel of overlijden; 
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.  

Annulering Wandelen voor Water  

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om Wandelen voor Water af te lasten als zij zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt ziet; 
 • Wanneer een deelnemer besluit om niet meer mee te doen aan Wandelen voor Water een maand voor de loop, zal Simavi 150 euro in rekening worden gebracht ter compensatie van de organisatiekosten.  

Slotartikel  

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Wandelen voor Water. 

Met het inschrijven voor Wandelen voor Water verklaart de deelnemer zich bekend met en gaat akkoord met het bovenstaande reglement.